matrix.png

Backup to kopia zapasowa, z której administrator jest w stanie uzyskać oryginalne dane w przypadku ich utraty lub uszkodzenia. Problem polega na stworzeniu skryptu, który o konkretnej porze zrobi zrzut najważniejszych plików (np. plików użytkowników). W zagadnieniu został użyty program do tworzenia kompresowanego systemu plików Read-Only (tylko do odczytu) – mksquashfs.

name=$(date +%y-%m-%d)
mksquashfs /bin /etc $PWD/backup.$name.squashfs -comp xz -Xbcj x86 -Xdict-size 100%


squashfs.png

Cron to uniksowy daemon, który zajmuje się uruchamianiem innych programów o określonej porze. Swoje dane czerpie z pliku crontab, który działa jak tabela. Edytor crontab wywołujemy poleceniem crontab -e (jako administrator).

0 2 * * * exec /backup.sh

Do przywrócenia utraconych danych używając polecenia mount administrator jest w stanie uzyskać dostęp do wcześniej utworzonej kopii zapasowej danych.

mount -o loop <ścieżka do pliku z kopią zapasową>.squashfs /mnt

squashfs2.png


0.000 USD

Zasilane przez Steem.